?
MEDA M?MARLIKhttp://www.meda.com.tr/index.htmlshapeimage_1_link_0
?
?

1.04.1990 tarihinden beri faaliyetlerini sürdürmekte olan MEDA Mimarl?k bürosu, 3.01.1992 tarihinde projelerinin yo?unluk kazanmas? nedeniyle MEDA YAPI ENDüSTR?S? VE T?CARET LTD. ?T?. ismini alm??t?r.Brazilian Hair


Al??veri? merkezleri, hipermarketler, endüstri yap?lar?, ?ok katl? (highrise) ofis ve y?netim yap?lar?, i? düzenleme ve konsept projeler son on y?ldaki ?al??ma konular? olmu?tur.


1997-2009 d?neminde 750.000 m2'yi ge?en ?nemli yap?lar tasarlanm??t?r. Bu ?al??malardan ?rnekler, burada ilgililere sunulmaktad?r.

?irket Profilimiz

?leti?im

Konaklar Mahallesi

Bahar Sokak 1/1

4. Levent 34330

?stanbul

Tel:??? +90.212.325.99.05 - 06

Faks:? +90.212.325.47.62

E-Posta: meda@meda.com.tr

?